De Chinese Krijgskunst: familiegeheimen

T'ai Chi Ch'uan ontstond een aantal eeuwen geleden in China, maar de exacte datum is onzeker. In vroeger tijden onderwezen meesters hun leerlingen privé en werd het onderwijs geheim gehouden. Maar in de loop van de tijd werd de nauwkeurigheid van vroeger aangetast, omdat men sommige dingen vergat en andere toevoegde. Het exacte begin van T'ai Chi Ch'uan ging verloren.

Op het ogenblik bestaan er twee hoofdtheorieën over de oorsprong van T'ai Chi Ch'uan. Er is een legende dat de kluizenaar Chang San-feng van de berg Wu-tang T'ai Chi heeft uitgevonden aan het begin van de Ming dynastie (1367-1403). Een andere opvatting stelt dat T'ai Chi het eerst ontwikkeld werd door Ch'en Wang-t'ing aan het eind van de Ming- en het begin van de Ch'ing dynastie (1628-1736). Hij was de grondlegger van de T'ai Chi traditie die door de Ch'en familie werd doorgegeven.

Hoewel vele generaties van de familie Ch'en de kunst beoefenden, is volgens de schriftelijke overlevering Yang Lu-shan (1799-1872) de stichter van de Yang-stijl T'ai Chi Ch'uan.  Yang Lu-shan heeft als eerste onder grote bijval de kunst door heel China verbreidt. Nadat hij bij Ch'en gestudeerd had ging hij naar Peking waar hij zich in vele wedstrijden met beroemde meesters mat waarmee hij zich de bijnaam verwierf van 'Yang zonder Gelijke'.

Een tijdgenoot van Yang Lu-shan was Wu Yu-hsiang (1812-1880), een leerling van Ch'en Ching-ping uit dezelfde Ch'en clan. Wu op zijn beurt stichtte de Wu-school en daarom zijn tegenwoordig de drie belangrijkste scholen van T'ai Chi die van de Ch'en-stijl, de Yang-stijl en de Wu-stijl. Elke T'ai Chi praktijk berust op deze drie tradities.

De Yang-stijl is het meest verbreid, omdat Yang Lu-shan zich leerlingen verwierf van buiten zijn eigen clan. Yang Cheng-fu (1883-1936) was een beroemd leermeester die doorging T'ai Chi door heel China te verbreiden. Na de dood van Yang Cheng- fu zetten zijn leerlingen overeenkomstig zijn wens, openlijk de spreiding van T'ai Chi voort. Door hun grote inzet raakte het niet alleen in China, maar in de hele wereld bekend. Hoewel de overdracht in hoofdzaak mondeling plaatsvond lieten een aantal meesters uit het verleden aantekeningen over hun inzichten na. Die verhandelingen over de theorie en grondbeginselen vormen de Klassieken van T'ai Chi Ch'uan. Elke student die zijn inzicht bedrevenheid wil ontwikkelen moet deze voorschriften ter harte nemen.

(citaten uit inleiding Benjamin Pang Jeng Lo bij de klassieke teksten)